Донецький державний університет внутрішніх справ запрошуємо на навчання!

10:58
686
views

Заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання готує фахівців за державним замовленням освітнього ступеня «бакалавр» на денній та заочній формах навчання за спеціальностями: «Право», «Правоохоронна діяльність», та на контрактній формі навчання за спеціальностями: «Економічна безпека підприємства», «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Публічне управління та адміністрування».

На період навчання курсанти денної форми навчання забезпечуються безкоштовним мешканням у гуртожитку університету, харчуванням, спецодягом за усіма сезонами, медичним обслуговуванням та мають право користуватися бібліотечним фондом університету, електронною бібліотекою та сайтом дистанційного навчання. Після закінчення навчання, за умови успішного складання державної атестації, усім випускникам присвоюється спеціальне звання «лейтенант поліції» та гарантовано 100% працевлаштування у підрозділах МВС України, за телефонами приймальної комісії!

Сайт університету