Заява про наміри

10:46
2013
views
Seal stamp and pen writing business paper document

Капітальний ремонт автомобільної дороги загальногокористування державного значення Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв на ділянці км 5+915 – км 10+915

 

Інвестор (замовник):Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області. Поштова і електрона адреса:25015 м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38E-mail:sadko@avtodor.gov.ua 2 Місце розташування майданчиків (трас):Кіровоградська область,територія Олександрівського району

3 Характеристика діяльності(об’єкту):капітальний ремонт автомобільної дороги, штучних споруд – автомобільного мосту через струмок та залізобетонних труб, яким передбачається: капітальний ремонт опор, ремонт і посилення існуючих прогонових будов, влаштування нового дорожнього одягу замість пошкодженого дорожнього одягу, укладання рослинного шару ґрунту, укріплення укосів засівом газонних трав, укладання асфальту на проїзній частині, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розміткита ін.Транскордонний вплив відсутній                                                                                                                                                  

4Технічні і технологічні дані: категорія автомобільної дороги – ІІ, автомобільний міст через струмок р. Бовтишка на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-14 Олександрівка–Кропивницький–Миколаїв на ділянці км 5+915–км 10+915. Протяжність ділянки ремонту – 5,0 км. Найбільший поздовжній похил – 27‰, найменша відстань видимості для зупинки автомобіля – 350 м, термін експлуатації дорожнього одягу між капітальними ремонтами – 13 років                                                                                                                                 

5     Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:капітальний ремонт автомобільної дороги та автомобільного мостув зв’язку з їхнезадовільним станом                 

6     Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:

земельних:додатковий відвід земель непотребується                                                                   

сировинних:щебенево-піщана суміш з місцевих кар’єрів, асфальтобетон на бітумі             

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):не потребується                                                   

водних:     не потребується                                                                                                          

трудових:           у період будівництвазабезпечує підрядник                                                             

6     Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації):транспортнізасоби підрядника                                                                                                                                                       

7     Екологічніта інші обмеження планованоїдіяльності за варіантами:                       

не потребується                                                                                                                                         

8     Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:не потребується                                                                                                                                  

9     Можливі впливи планованої діяльності (при будівництвійексплуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат  не очікується                                                                                        

геологічне середовищене очікується                                                                                                  

повітряне– у період будівництва й експлуатаціївикидизабруднюючих речовин і шумовий впливвідмеханізміві автотранспорту в межах нормативно-допустимих значень. Планована діяльність чинитимеопосередкований позитивнийвплив за рахунок приведення параметрів автомобільної дороги та конструкцій мосту до нормативних, що забезпечує рівномірний рух транспорту зі сталою швидкістю, який сприяє зменшенню витрати палива транспортними засобами та зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшенню шумового впливу                                                                                                                                          

водне– при будівництві – не очікується; при експлуатації – вміст забруднюючих речовин у скидах поверхневого стоку з автомобільної дороги не перевищуватименормативних значень      

ґрунтне очікується                                                                                                                       

рослинний ітваринний світ, заповідні об’єктине очікується; заповідні об’єктивідсутні          

навколишнє соціальнесередовище(населення)поліпшення умов проживання населення за рахунок підвищення рівню транспортного сполучення між населеними пунктами, забезпечення екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності в результаті капітального ремонту мосту           

навколишнє техногенне середовищене очікується                                                                       

10 Відходивиробництватаможливість їх повторного використання, утилізації,                  знешкодження або безпечного захоронення:відходи, якіутворюватимуться прибудівництві       та експлуатації,передаватимуться спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на       здійснення відповідного виду діяльності, на утилізаціюзгідно з укладенимидоговорами                  

  • Обсяг виконання ОВНС:згідно з ДБН А.2.2-1-2003, за всіма компонентамидовкілля       

12 Участь громадськості:заява про наміри та заява про екологічні наслідки публікуються вЗМІ. Подача пропозицій приймається протягом місяця після публікації Заяви про наміри у ЗМІ до Олександрівської районної ради за адресою:. смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 78. E-mail: Oleksandrivka_rada@lukr.net, тел. +380 5242 (06452) 4-50-05 З матеріалами робочого проектуйОВНС можна ознайомитисязаадресою:25015 м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38